smartHOST.cz - běh virtuálního serveru byl pozastaven

 

Z důvodu neuhrazení faktury za registraci doménového jména a webhostingové služby byl běh tohoto virtuálního serveru pozastaven.

Děkujeme za pochopení

smartHOST.cz